Nockplåt typ 1

Takås elementet är en frivillig komponent, skapad för att förbättra den övre delen av taket.

Takås elementet är en frivillig komponent, skapad för att förbättra den övre delen av taket. Det är ett nödvändigt komplimenterande element för taket kring dess högsta punkt. Det är menat för att fullända två eller fler sluttningar av takets övre del.

Färger

 
  RR 11 Spruce green

RR 11
Spruce green

  RR 20 White

RR 20
White

  RR 21 Light gray

RR 21
Light gray

  RR 22 Gray

RR 22
Gray

  RR 23 Dark dray

RR 23
Dark gray

  RR 29 Red

RR 29
Red

  RR 30 Light brown

RR 30
Light brown

  RR 32 Dark brown

RR 32
Dark brown

  RR 33 Black

RR 33
Black

  RR 35 Blue

RR 35
Blue

  RR 37 Green

RR 37
Green

  RR 946 Silver

RR 946
Silver

  RR 947 Dark Silver

RR 947
Dark silver

  RR 947 Tile red

RR 750
Tile red

  RR 887 Chocolate

RR 887
Chocolate

  RR 779 aubergine

RR 779
Aubergine


,